Adoptionsprocessen

Efter grundig overvejelse gennem et stykke tid, besluttede vi os for at søge om at blive godkendt til at adoptere, der er mange ting man skal tage stilling til, bl. a. hvilket land man vil adoptere fra. Vi fandt frem til 2 lande nemlig Tjekkiet og Taiwan.

Økonomien i forløbet.

Fase 1:

Fase 1, der begynder med en ansøgning til statsamtet om at blive godkendte som adoptanter, påbegyndte vi i december 2010. Der var en masse skemaer der skulle udfyldes, og en masse dokumentation der skulle fremskaffes.

Det skulle vurderes om vi opfyldte de økonomiske, helbredsmæssige og boligmæssige krav, og vores strafforhold skulle undersøges.

Efter et par måneder fik vi at vide vi var blevet godkendt i fase 1.

Fase 2:

Fase 2, som er et kursus fordelt over 2 weekender, påbegyndte vi i august 2011, på Kaløvig Kursuscenter påDjursland. Her skulle vi lære om tilknytning mellem forælder og barn, vi skulle lære om forskellene på et barn der er adopteret og et der ikke er, hvordan man kan håndtere forskellene og hvordan man kan gøre tilknytningen nemmere. Derefter var vi klar til fase 3.

Fase 3:

Nu skulle der ansøges om igangsættelse af fase 3.

Vi blev indkaldt til første møde på statsamtet, hvor vi snakkede om vores familiemæssige relationer, økonomi og og lidt om løst og fast. Mødet varede et par timer, og ved mødets afslutning fik vi at vide de ville komme hjem til os ca. 3 uger senere, for at holde det andet møde. For at få et indtryk af hvordan vi boede og se husets indretning.

Da de kom hjem til os for at afholde det andet møde, havde vi sørget for friskbagte kanelsnegle ;-) Dette møde var en hel del mere personligt, og gik på hvordan vi ville opdrage barnet, vores værdier, vores forhold, vores traditioner og lignende. Dette møde tog ligeledes et par timer.

Efter møderne skrev statsforvaltningens sagsbehandler en rapport, der beskrev hver især og og begge to sammen, ud fra de møder vi havde afholdt. Rapporten skulle nu godkendes af samrådet.

På mødet hjemme hos os kom vi osse ind på hvilket land vi ville vælge, og vi fortalte at vi hældte mest til Tjekkiet. Men sagsbehandleren fortalte så knap så positive ting om Tjekkiet, og derfor gik vi lidt væk fra det igen.

Efter ca. et par måneder fik vi det dejlige brev om at vi var godkendt i fase 3 :-)

Tilmelding:

Så var det tid til at tilmelde os et adoptionsbureau, vi valgte AC Børnehjælp, dels fordi det ligger i Aarhus og dels fordi de, som de eneste har mulighed for at adoptere fra Taiwan og Tjekkiet.

Inden vi tilmeldte os, aftalte vi et møde med en adoptionsrådgiver hos AC Børnehjælp, bl. a. for at få afklaret landevalget. Vi kom ind på det sagsbehandleren havde fortalt om Tjekkiet hvilket slet ikke stemte overens med virkeligheden, kunne rådgiveren fortælle os. Og pludselig var Tjekkiet på banen igen.

Vi snakkede om de forskellige lande, om kravene og opholdet de forskellige steder. Desuden så vi billeder fra forskellige børnehjem rundt omkring.

Efter et rigtigt gødt møde kørte vi hjem og snakkede sammen og tænkte i en uges tid, før vi besluttede os for at melde os til og landevalget faldt på Tjekkiet.

Nu begyndte møllen med at fremskaffe alverdens papirer og dokumentation igen, stort set de samme ting som statsamtet havde fået.

Derudover skulle vi have udarbejdet en udvidet psykologerklæring. Den fik vi lavet i Vejen omkring nytåret 2011/2012. Det var en ‘anderledes’ oplevelse :-D

Da alt var klaret, sendte vi alle papirer til AC Børnehjælp og sagen blev sendt til oversættelse og derefter sendt til Tjekkiet, hvor vi kom på venteliste som nr. 8. Det var i marts 2012.

Juni 2013

Efter godt et år på ventelisten er vi nu rykket til plads nummer 4. Så der er stadig lang vej endnu.

Vi er blevet bedt om endnu engang at fremskaffe diverse attester, det drejer sig om skatteattest, straffeattest og lægeattest.

 

Oktober 2013 – beg. december 2013

Så skete det, vi fik det længe ventede opkald. De har en lille pige til os. Jana hedder hun, hun er født en 23.12.2012.

Det kræver dog en udvidet godkendelse, så det går vi i gang med at søge på statsforvaltningen. Afgørelsen træffer de den 5.12.2013, hvor vi bliver godkendt :)

Beskeden bliver givet videre til AC Børnehjælp der straks går i gang med at klargøre vores sag, så nu er det bare at vente.

Mandag den 27. januar 2014

Så fik vi en udrejsedato, vi skal være i Brno den 10. februar kl 10:00, og derefter skal vi til Most.

I Most skal vi bo de første 14 dage på børnehjemmet, og sidenhen på hotel, det forventes at udrejsen vil vare ca. 4 uger.